Wniosek o udzielenie patronatu MNiSW

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Obecnie przesłanie wniosku za pomocą ePUAP umożliwia się poprzez dołączenie, pobranego ze strony internetowej MNiSW, formularza wniosku do formularza pisma ogólnego zamieszczonego na ePUAP. Docelowo wniosek o udzielenie patronatu zostanie udostępniony bezpośrednio na ePUAP. 

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP
  • zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki albo przesłać załączniki w transzach albo za pomocą e-nośnika)

  Czynności do wykonania


Nośnik elektroniczny

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydaje się, zależnie od życzenia interesanta, w formie papierowej albo elektronicznej (w przypadku formy elektronicznej, przesyła się na wskazany adres e-mail albo zapisuje na, dostarczonym przez interesanta, dodatkowym nośniku elektronicznym).
 • wymagania techniczne:
  • akceptowane nośniki: pamięć masowa USB, płyta CD, CD-RW, płyta DVD, DVD-RW (MNiSW nie zwraca nośników)
  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoca ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip.
  • w przypadku przekazania więcej niż jednego pliku, powinny one być skompresowane w jeden plik
  • opcjonalnie, darmowy program do weryfikacji podpisu elektronicznego, którym zostanie podpisane elektroniczne, urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma.

  Czynności do wykonania

  • przygotuj wniosek w formie elektronicznej
  • podpisz wniosek za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • podaj swoje dane i określ we wniosku, w jakiej formie chcesz prowadzić dalszą korespondencję w sprawie
   (papierowa / e-nośnik / e-PUAP)
  • prześlij albo złóż wniosek na e-nośniku w Biurze Podawczym MNiSW (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, zobacz na mapie)
  • możesz poprosić o wydanie poświadczenia przedłożenia pisma (w formie papierowej albo elektronicznej)

e-mail

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: nie wydaje się
 • wymagania techniczne:
  • konto i adres poczty elektronicznej
  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoca ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Czynności do wykonania

Tagi: Patronat MNiSW, Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików