Wniosek o udzielenie informacji publicznej

WYBÓR ŚRODKA KOMUNIKACJI:

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Obecnie przesłanie wniosku za pomocą ePUAP umożliwia się poprzez dołączenie, pobranego ze strony internetowej MNiSW, formularza wniosku do formularza pisma ogólnego zamieszczonego na ePUAP. Docelowo wniosek o udostępnienie informacji publicznej zostanie udostępniony bezpośrednio na ePUAP.

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki albo przesłać załączniki w transzach albo na e-nośniku)

  Czynności do wykonania


Nośnik elektroniczny

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydaje się, zależnie od życzenia interesanta, w formie papierowej albo elektronicznej (w przypadku formy elektronicznej, przesyła się na wskazany adres e-mail albo zapisuje na, dostarczonym przez interesanta, dodatkowym nośniku elektronicznym).
 • wymagania techniczne:
  • akceptowane nośniki: pamięć masowa USB, płyta CD, CD-RW, płyta DVD, DVD-RW (MNiSW nie zwraca nośników)
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip.
  • w przypadku przekazania więcej niż jednego pliku, powinny one być skompresowane w jeden plik
  • opcjonalnie, darmowy program do weryfikacji podpisu elektronicznego, którym zostanie podpisane elektroniczne, urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma.

  Czynności do wykonania

  • przygotuj wniosek w wersji elektronicznej
  • podaj swoje dane i określ we wniosku, w jakiej formie chcesz prowadzić dalszą korespondencję w sprawie
   (papierowa / e-nośnik / e-PUAP)
  • prześlij albo złóż pismo na e-nośniku w Biurze Podawczym MNiSW (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, zobacz na mapie)
  • możesz poprosić o wydanie poświadczenia przedłożenia pisma (w formie papierowej albo elektronicznej)

e-mail

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: nie wydaje się
 • wymagania techniczne:
  • konto i adres poczty elektronicznej
  • wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Czynności do wykonania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików