Informacja, opinia, skarga (KPA), wniosek (KPA)

WYBÓR ŚRODKA KOMUNIKACJI:

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki albo przesłać załączniki w transzach albo za pomocą e-nośnika)

  Czynności do wykonania

  • jeśli nie posiadasz, załóż darmowe konto ePUAP (jak założyć; załóż)
  • połącz z formularzem ogólnym MNiSW na ePUAP
  • zapoznaj się z podstawą prawną i sposobem załatwienia sprawy
  • przejdź do formularza (zaloguj się)
  • wybierz w menu rozwijanym jeden z następujących rodzajów pism: informacja, opinia, skarga, wniosek
  • wypełnij formularz
  • załącz do pisma załączniki, jeśli zasadne
  • określ w formularzu, czy korespondencję zwrotną chcesz otrzymać również elektronicznie (jeżeli chcesz otrzymać korespondencję zwrotną w formie papierowej, odznacz – domyślnie zaznaczone w formularzu – oświadczenie obligujące do prowadzenia całej sprawy w formie elektronicznej)
  • odbierz urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma do MNiSW

Nośnik elektroniczny

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydaje się, zależnie od życzenia interesanta, w formie papierowej albo elektronicznej (w przypadku formy elektronicznej, przesyła się na wskazany adres e-mail albo zapisuje na, dostarczonym przez interesanta, dodatkowym nośniku elektronicznym).    
 • wymagania techniczne:
  • akceptowane nośniki: pamięć masowa USB, płyta CD, CD-RW, płyta DVD, DVD-RW (MNiSW nie zwraca nośników)
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip.
  • w przypadku przekazania więcej niż jednego pliku, powinny one być skompresowane w jeden plik
  • opcjonalnie, darmowy program do weryfikacji podpisu elektronicznego, którym zostanie podpisane elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma. 

  Czynności do wykonania

  • przygotuj pismo w formie elektronicznej (brak obowiązkowego formularza)
  • podaj swoje dane i określ w podaniu, w jakiej formie chcesz prowadzić dalszą korespondencję w sprawie
   (papierowa / e-nośnik / e-PUAP)
  • prześlij albo złóż podanie na e-nośniku w Biurze Podawczym MNiSW (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, zobacz na mapie)
  • możesz poprosić o wydanie poświadczenia przedłożenia pisma (w formie papierowej albo elektronicznej)

e-mail

 • uwierzytelnienie tożsamości: niewymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: nie wydaje się
 • wymagania techniczne:
  • konto i adres poczty elektronicznej

  Czynności do wykonania

  • zredaguj pismo w formie elektronicznej na dysku twardym komputera (pismo zaadresuj do Departamentu Kontroli i Nadzoru w MNiSW)
  • przygotuj wiadomość e-mail - wpisz swoje dane osobowe i kontaktowe
  • załącz z dysku twardego pismo
  • prześlij pismo pod adres: sekretariat.dkn@nauka.gov.pl, dw.: kancelaria@nauka.gov.pl 
  • w przypadku takiej formy komunikacji, nie wydaje się urzędowego poświadczenia przedłożenia pisma
   (UPO wydaje się w przypadku komunikacji za pomoca ePUAP oraz e-nośnika)

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików