Decyzja, opinia, postanowienie, wezwanie - żądaj wydania

Rodzaj pisma Dokumenty, które w szczególności mogą być uwierzytelniane przez MNiSW elektronicznie: decyzje, postanowienia, wezwania, zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, zaświadczenia, opinie, odpisy, wyciągi.


ePUAP

 • Aby zażądać wydania pisma w formie elektronicznej nie należy w formularzu inicjującym procedurę na platformie ePUAP odznaczać, domyślnie zaznaczonego oświadczenia obligującego urzędników MNiSW do prowadzenia całej procedury w formie elektronicznej.
 • W przypadku braku elektronicznego formularza inicjującego daną procedurę, w formularzu ogólnym ePUAP należy doprecyzować:
  • jakiego postępowania administracyjnego dotyczy żądanie wydania dokumentu (jeśli sprawa jest w toku)
  • jakiego rodzaju dokumentu dotyczy żądanie (np. decyzja, zaświadczenie itd.)
  • która komórka organizacyjna MNiSW jest właściwa do wydania dokumentu 
 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP 
  • darmowy zaufany profil ePUAP albo płatny bezpieczny e-podpis weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki lub przesłać załączniki w transzach)

e-mail

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: nie wydaje się
 • wymagania techniczne:
  • konto i adres poczty elektronicznej
  • bezpieczny e-podpis weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • wypełniony formularz żądania lub zgody na wydanie pisma w formie elektronicznej

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików