Wniosek aplikacyjny do dyrektora generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy

WYBÓR ŚRODKA KOMUNIKACJI:

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane (zaufany profil ePUAP albo e-podpis)
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach lub dostarczyć materiał na e-nośniku)
  • instrukcje dotyczące ePUAP

  Czynności do wykonania

  • jeśli nie posiadasz, załóż darmowe konto ePUAP (jak założyć; załóż)
  • jeśli nie posiadasz, załóż zaufany profil e-PUAP (dowiedz się więcej)
  • połącz z formularzem wnioskuna ePUAP:
   • przejdź do formularza wniosku (zaloguj się)
   • wypełnij formularz wniosku ePUAP
   • załącz do wypełnionego formularza załączniki, o których mowa w ogłoszeniu,
   • podpisz wypełniony wniosek zaufanym profilem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
   • określ w formularzu, czy korespondencję zwrotną chcesz otrzymać również elektronicznie (jeżeli chcesz otrzymać korespondencję zwrotną w formie elektronicznej, zaznacz oświadczenie obligujące do prowadzenia całej sprawy w formie elektronicznej)    
   • odbierz urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma

Nośnik elektroniczny

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane (e-podpis)
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydaje się, zależnie od życzenia interesanta, w formie papierowej albo elektronicznej (w przypadku formy elektronicznej, przesyła się na wskazany adres e-mail albo zapisuje na, dostarczonym przez interesanta, dodatkowym nośniku elektronicznym).  
 • wymagania techniczne:
  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
  • akceptowane nośniki: pamięć masowa USB, płyta CD, CD-RW, płyta DVD, DVD-RW (MNiSW nie zwraca nośników)
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip.
  • w przypadku przekazania więcej niż jednego pliku, powinny one być skompresowane w jeden plik.

Czynności do wykonania

 • przygotuj wniosek i załączniki w formie dokumentów elektronicznych, zgodnie z treścią wymaganą w ogłoszeniu o naborze
 • we wniosku podaj swoje dane teleadresowe i określ, w jakiej formie chcesz prowadzić dalszą korespondencję w sprawie (papierowa / e-nośnik / e-PUAP)
 • podpisz wniosek za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (Xades-Bes)
 • prześlij albo złóż wniosek i wymagane załączniki na e-nośniku w Biurze Podawczym MNiSW (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, zobacz na mapie)
 • możesz poprosić o wydanie poświadczenia przedłożenia pisma (w formie papierowej albo elektronicznej)

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików