Wniosek (wdrożenie KRK i systemów poprawy jakości kształcenia)

WYBÓR ŚRODKA KOMUNIKACJI:

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 • uwierzytelnienie tożsamości: wymagane (zaufany profil ePUAP albo e-podpis)
 • urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma: wydawane automatycznie
 • wymagania techniczne:
  • darmowe konto na ePUAP
  • akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip
  • ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3MB (w przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki lub przesłać załączniki w transzach)
  • instrukcje dotyczące ePUAP

Czynności do wykonania

 • jeśli nie posiadasz, załóż darmowe konto ePUAP (jak założyć; załóż)
 • jeśli nie posiadasz, załóż zaufany profil e-PUAP (dowiedz się więcej)
 • połącz z formularzem ogólnym MNiSW na ePUAP
  • Przejdź do formularza ogólnego ePUAP (zaloguj się).
  • Wybierz w menu rozwijanym rodzaj pisma: wniosek
  • W nagłówku formularza pisma ogólnego wpisz, czego dotyczy sprawa („Wniosek - wdrożenie KRK i systemów poprawy jakości kształcenia”).
  • Wypełnij formularz pisma ogólnego danymi wymaganymi dla wniosku, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
  • Załącz do wypełnionego wniosku, podpisane elektronicznie przez rektora, pełnomocnictwo do reprezentowania uczelni w konkursie (jeśli dotyczy).
  • Jeżeli chcesz otrzymać decyzję w formie elektronicznej, zawrzyj stosowne żądanie we wniosku.
  • Określ w formularzu ogólnym, czy ewentualną korespondencję zwrotną chcesz otrzymać również elektronicznie (jeżeli chcesz otrzymać korespondencję zwrotną w formie papierowej, odznacz – domyślnie zaznaczone w formularzu – oświadczenie obligujące do prowadzenia całej sprawy w formie elektronicznej).
  • Załącz do wypełnionego wniosku zeskanowane kopie dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu.
  • Podpisz wypełniony wniosek (formularz ogólny) zaufanym profilem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego XAdES-BES (podpis  składa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, albo – w przypadku braku podstawowych jednostek org. – rektor uczelni).
  • Odbierz urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików