Od 1 stycznia 2018 r. koordynację konkursów na wymianę osobową w ramach projektów naukowych przejęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA. Ogłoszenia konkursów znajdują się w serwisie NAWA.

Kolejne konkursy zostaną ogłoszone: polsko-czeski 30 kwietnia 2018 r., polsko-słowacki 2 maja 2018 r.

Kontakty do osób koordynujących w NAWA:


Informacje na temat współpracy z poszczególnymi krajami pokażą się po kliknięciu na kontynent – trzeba wtedy wybrać konkretny kraj z listy.

{$lang.mapa_swiata}
Bliski Wschód Europa i Rosja Azja Australia i Nowa Zelandia Ameryka Północna Ameryka Łacińska Afryka