Oficjalna wizyta prezydenta Etiopii w Polsce – podpisanie listu intencyjnego

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydenta Etiopii Mulatu Teshome Wirtu został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Edukacji Etiopii dotyczący współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Ze strony polskiej list podpisał dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w MNiSW, ze strony etiopskiej dr Samuel Kifle, minister stanu ds. edukacji.

Podpisany list jest wyrażeniem obustronnej woli intensyfikacji współpracy bilateralnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w tym przede wszystkim wsparcia mobilności akademickiej, ułatwiania nawiązywania bezpośrednich kontaktów uczelni obu krajów w celu wymiany studentów, stażystów, nauczycieli akademickich a także prowadzenia wspólnych badań naukowych. Strony zobowiązały się również do wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem i rozwojem szkolnictwa wyższego.

Na zdjęciu moment podpisania listu intencyjnego. Stoją prezydent Etiopii Mulatu Teshome Wirtu oraz prezydent RP Andrzej Duda, list podpisują dr Samuel Kifle oraz dr hab. Sebastian Skuza.

Tagi: współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików