Zaproszenie na Dzień Stypendialny w Indonezji

Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE, który odbędzie się 12 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie Ratulangi w Manado, Pólnocny Celebes, Indonezja.

Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Delegaturę UE w Dżakarcie, jako wystawcy uczestniczą w nim również m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE, agencji edukacyjnych państw członkowskich, a także delegaci instytucji centralnych zajmujących się szkolnictwem wyższym z całej Europy.

W poprzednich edycjach Dni Stypendialnych w Indonezji uczestniczyli reprezentanci czołowych polskich uczelni. Frekwencja w tym wydarzeniu w poprzednich latach wynosiła ok. 2000 studentów, absolwentów, badaczy i kadry naukowej zainteresowanych ofertą grantów, stypendiów i realizacją wspólnych projektów. Dzień Stypendialny jest dobrą okazją do kontynuacji działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, promocji programów stypendialnych, rekrutacji badaczy do projektów międzynarodowych na perspektywicznym rynku indonezyjskim (255 milionów mieszkańców, z czego 50% nie skończyła 25 r. ż.).

Ambasada RP w Dżakarcie planuje uczestnictwo w wydarzeniu oraz zwraca się z prośbą o informację zwrotną z instytucji, które pragną wziąć udział w Dniu Stypendialnym, włącznie z zapewnieniem osobnego miejsca wystawowego. W przypadku tych instytucji, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu bezpośrednio, prosimy o nadesłanie wszelkich materiałów w języku angielskim informujących o stypendiach, programach grantowych i partnerstwach, a także programach badawczych, które mogą być potencjalnie skierowane również do badaczy z Republiki Indonezji (a także Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego). Materiały, które nie zostaną w całości wykorzystane podczas Dnia Stypendialnego, zasilą bazę placówki i będą wykorzystane podczas kolejnych wydarzeń, m.in. jesiennych, corocznych Europejskich Targów Szkolnictwa Wyższego w Dżakarcie i innych miastach Indonezji.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną na placówce za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego, p. Maciejem Duszyńskim, II sekr. ds. polit., konsulem Ambasady RP w Dżakarcie, adres e-mail: maciej.duszynski@msz.gov.pl, tel. +62 21 2525938.

Tagi: targi edukacyjne, Współpraca polsko-indonezyjska, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików