Stypendia kolumbijskie 2018

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia oferowane przez kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX).

Stypendia te umożliwiają podjęcie studiów specjalizacyjnych, magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii.

Wsparcie w ramach programu obejmuje:

  • czesne;
  • miesięczne stypendium pokrywające koszty utrzymania;
  • jednorazowe stypendium na książki i niezbędne materiały;
  • ubezpieczenie zdrowotne;

Wymagania stawiane wnioskodawcom:

  • zagraniczny tytuł zawodowy potwierdzający studia pierwszego stopnia w dowolnej dziedzinie; wiek wnioskodawcy – nie więcej 25 – 49 lat;
  • średnia ocen uzyskanych w ramach studiów pierwszego stopnia na poziomie przynajmniej 4.0 (biorąc pod uwagę kolumbijską skalę ocen od 1 do 5);
  • przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie powiązanej ze studiami;
  • bardzo dobry poziom znajomości języka hiszpańskiego (obejmujący: czytanie, pisanie i mówienie), potwierdzony egzaminem DELE na poziomie B2;
  • bezwarunkowe przyjęcie do kolumbijskiej instytucji szkolnictwa wyższego w celu realizacji dowolnego programu kształcenia objętego ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o stypendia w ramach programu są dostępne w serwisie ICETEX (informacje w języku hiszpańskim).

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 1 czerwca 2018 r.

Informacji na temat programu udziela ICETEX.

Tagi: współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-kolumbijska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików