Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (2018): „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

piątek, 31 sierpnia 2018

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”.

Tym tematem chce zainteresować szersze kręgi zainteresowanych nauką odbiorców. Na ten cel przeznaczą ministerstwa nauki obu krajów dodatkowe środki w wysokości 300 tys. euro. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o dotację. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych. Szczególne znaczenie przypada przy tym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
„Stosunki polsko-niemieckie są w perspektywie europejskiej szczególnie intensywne oraz różnorodne i w dużym stopniu zależą od sposobu i jakości komunikacji między państwami, społeczeństwami i mediami obu krajów”, podkreśla prof. Rita Süssmuth, przewodnicząca zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i była przewodnicząca Bundestagu. „Tym konkursem chcemy się przyczynić do lepszego zrozumienia tych procesów komunikacyjnych.“


W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych. W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, przy czym możliwe jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.
Wnioski należy nadesłać w języku polskim oraz niemieckim do 15 listopada 2018 r. Fundacja ogłosi decyzję o przyznaniu dotacji najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

Więcej informacji: www.pnfn.pl/pl/648.php

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików