Ogłoszenie wyników polsko-ukraińskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2018-2019

15 maja 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019.

Protokół został podpisany drogą korespondencyjną przez dr Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i przez Maksyma Strikhę - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy.

Tagi: współpraca międzynarodowa, Ukraina

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików