Wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach – ruszył projekt „Najlepsi z najlepszych!”

wtorek, 20 października 2015

Polscy studenci biorący udział w międzynarodowych zawodach i konkursach otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki otwartemu dzisiaj projektowi „Najlepsi z najlepszych!” wybitni młodzi naukowcy dostaną dofinansowanie na pokrycie kosztów swojego uczestnictwa w rywalizacji.

Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych!” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże i noclegi, na opłaty za konkursy i zawody. Mogą one też zostać wydane na zakup materiałów i drobnej aparatury niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

– Kariery młodych badaczy i badaczek mogą się rozwijać głównie dzięki zaangażowaniu w światową naukę i międzynarodowe badania – stwierdza minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska – Macie możliwości, których nie miały poprzednie pokolenia: pracy w międzynarodowych zespołach, wyjazdów na konferencje zagraniczne, zdobywania stypendiów i grantów w największych programach badawczych Europy, takich jak Horyzont 2020. Korzystajcie z otwarcia polskiej nauki na świat – zwraca się do młodych naukowców minister nauki.

W projekcie wyróżnionych zostanie co najmniej 50 studentów. Łącznie w ramach „Najlepszych z najlepszych!” rozdysponowane zostanie prawie 8 mln zł.

O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub tworzący zespół studenci. Wartość projektu indywidualnego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a zespołowego – 400 tys. Oferty można składać do 11 grudnia.

„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja programu MNiSW „Generacja Przyszłości”. Laureaci programu mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Wśród uhonorowanych są m.in. konstruktorzy łazika marsjańskiego Hyperion z Politechniki Białostockiej, który wygrał prestiżowy konkurs University Rover Challenge w USA dwa lata z rzędu – w roku 2013 i 2014 oraz studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanęli na podium 37. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC) w 2013 r.
W ramach dwóch edycji „Generacji Przyszłości” nagrodzono w sumie 59 projektów realizowanych na 29 uczelniach.

***

„Najlepsi z najlepszych!” to część „Uczelni przyszłości” – pakietu działań podjętych przez MNiSW na rzecz doskonalenia polskich szkół wyższych. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W ramach „Uczelni przyszłości” w tym roku odbywają się cztery konkursy i realizowane są dwa projekty pozakonkursowe. Oprócz inicjatywy „Najlepsi z najlepszych!” są to: Program rozwoju kompetencji, konkurs na systemy antyplagiatowe, program Studiujesz? Praktykuj!, konkurs dla Akademickich Biur Karier oraz program praktyk w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne inicjatywy.

Te szkoły, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Będą mogły wówczas liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej.

Wykaz programów i działań pozakonkursowych, które w ramach „Uczelni przyszłości” MNiSW uruchomi w latach 2015-2016

Tagi: Najlepsi z najlepszych!, Uczelnie przyszłości, Generacja Przyszłości, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PO WER

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików