Scieżka do tej strony

Rozwój i Umiędzynarodowienie – znamy wyniki kolejnych konkursów NPRH

Po ogłoszonych w lipcu wynikach „Tradycji" przyszedł czas na innowacyjne badania humanistyczne i rozpowszechnianie polskiego dorobku za granicą. Poniżej prezentujemy wyniki dwóch kolejnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Rozwój" i „Umiędzynarodowienie".

Rozwój

Podobnie jak „Tradycja”, moduł „Rozwój” złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury.

Drugi konkurs skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Finansowane projekty musiały m.in. wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych.

Łącznie do modułu „Rozwój” zgłoszono 317 projektów. W ramach pierwszego konkurs dofinansowanie trafi do 18 wnioskodawców. W części 2.b środki na prowadzenie badań trafią do 35 zespołów badawczych. Zwycięskie projekty otrzymają w sumie 29 568 544 zł.

Umiędzynarodowienie

Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a to możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie 3.b było natomiast wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych. Priorytetowo potraktowane zostały tłumaczenia w języku angielskim.

W konkursach modułu Umiędzynarodowienie 3.a i 3.b zgłoszono 251 projektów. W pierwszym z nich sfinansowanych zostanie 80 projektów, natomiast w konkursie 3.b grant – 15 wniosków. Na zwycięskie projekty ministerstwo przeznaczy 8 173 394 zł.

*

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików