Dla naukowców

Do roku 2020 Unia Europejska potrzebuje miliona naukowców. Rosną nakłady na nakłady na naukę – w Europie i w Polsce  (w 2015 r.  nakłady na naukę z budżetu państwa wzrosną o 10 proc.). 

W tej części serwisu są informacje na temat

  • programów stypendialnych,
  • ofert pracy dla naukowców,
  • finansowania współpracy z zagranicą,
  • programów międzynarodowych

Od wiosny 2014 r. Ministerstwo prowadzi kampanię na rzecz udziału polskich naukowców w Horyzoncie 2020, nowym programie ramowym Unii Europejskiej. Pomocne przy tworzeniu wniosków do projektów Horyzont 2020 są Krajowe oraz Regionalne Punkty Kontaktowe

By polska nauka mogła w pełni skorzystać z tej szansy, konieczna jest aktywizacja całego środowiska naukowego oraz wspólne działania administracji rządowej, uczelni i instytutów badawczych, przedsiębiorców, zespołów naukowych i indywidualnych badaczy. Tylko wspólnie możemy stworzyć skuteczny system zachęt i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym.

 

Nauka - informacje