Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Nauki
  • Departament Innowacji i Rozwoju

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do z pisma MNiSW z 6 listopada 2017 r. w sprawie kosztochłonności w dydaktyce i nauce

czwartek, 16 listopada 2017

Odpowiadając na postulaty dotyczące udzielenia szczegółowych informacji niezbędnych wypełniania danych w poszczególnych pozycjach tabel dołączonych do pisma MNiSW z 6 listopada 2017 r., w sprawie przekazania przez podmioty danych pomocnych przy określeniu współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w poszczególnych dyscyplinach naukowych, zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na liczne prośby dotyczące przedłużenia wskazanego w ww. piśmie terminu na przekazanie tabel (21 listopada), zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich wypełnienie w możliwie bliskim terminie, jednak nie później niż do 5 grudnia 2017 r.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przekazane przez MNiSW tabele nie mają charakteru „sprawozdawczego”, lecz wyłącznie informacyjny. Dlatego też, jeśli prowadzone przez Państwa ewidencje nie pozwalają określić niektórych wartości, uprzejmie prosimy o próbę oszacowania i wskazania rzędu wielkości w tych pozycjach. W przypadku, gdy dany koszt występował na przełomie roku, prosimy – aby uprościć wypełnianie tabel - o przyporządkowanie go do jednego roku, gdyż przy wyliczaniu kosztochłonności przez MNiSW zastosowane zostaną miary statystyczne, w tym średnia z trzech wskazanych lat.

Przekazane przez Państwo dane będą jednym z elementów pozwalających na ustalenie współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w poszczególnych dyscyplinach naukowych, dlatego też niezwykle ważne jest, aby przekazane tabele zostały przez Państwa wypełnione w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywiście ponoszonych kosztów.

Wykaz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania może być aktualizowany wraz z pojawianiem się kolejnych wątpliwości interpretacyjnych.

Tagi: finansowanie nauki, Finansowanie szkolnictwa wyższego, Kosztochłonność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików