Klauzula informacyjna
Subskrypcja biuletynu informacyjnego MNiSW

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępudo treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.

Aktualny biuletyn zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach wynikających z prac Ministerstwa i jego agend. Rozsyłany jest co tydzień, w piątek.

Zapisz się na biuletyn MNiSW

Klauzula informacyjna - subskrypcja biuletynu informacyjnego MNiSW

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępudo treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.

Archiwum biuletynu MNiSW