Informacja o obszarach priorytetowych

Zestawienie priorytetowych obszarów badawczych dla konkursów NPRH modułu „Dziedzictwo narodowe”:

KONKURS I/2018

  1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
  2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.

KONKURS II/2018

  1. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.
  2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich.

Stałe obszary priorytetowe

  1. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
  2. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Tagi: NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików