Patronaty

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub udział Ministra w Komitecie Honorowym, prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: patronat@nauka.gov.pl.

Aby wystąpić o patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub udział Ministra w komitecie honorowym organizowanego przedsięwzięcia należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatów.

Kwestionariusze powinny trafić do urzędu nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż na 60 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej, otrzymają Państwo potwierdzenie wpłynięcia kwestionariusza.

Objęcie przedsięwzięcia patronatem lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora ministrowi, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu.

Sprawami związanymi z patronatami zajmuje się Klaudia Palcar, kontakt pod adresem patronat@nauka.gov.pl.

Uwaga

Dofinansowanie przez MNiSW działań takich jak konferencje czy warsztaty może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN).

Tagi: Patronat, Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Patronat MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików