Piąty Program Ramowy

poniedziałek, 13 października 2008

Statystyka udziału polskich zespołów w 5.PRW projektach zgłoszonych

W projektach zgłoszonych QoL IST
GRO
ENV
ENE
Inco-2
Innov
IHP
Liczba projektów ogółem 9080 10179 3494 3208 2680 1790 4860 11179
Liczba uczestników ogółem 67535 71088 30991 28264 18780 8177 19545 23175
Liczba projektów z udziałem polskich zespołów 1183 617 719 636 234 168 108 627
Liczba projektów z polskim koordynatorem 142 101 126 62 35 143 15 30
Liczba zespołów z Polski 1496 1041 898 944 314 180 164 663
Wnioskowane dofinasowanie z UE dlapolskich uczestników[MEUR] 152 113 129 91,6 48 20 25,1 63,8
W projektach wybranych do finansowania
Liczba projektów ogółem 1813 2638 1076 806 730 455 2053 4328
Liczba uczestników ogółem 13740 18004 10451 7322 5563 2294 8352 9276
Liczba projektów z udziałem polskich zespołów 196 220 171 131 69 51 33 172
Liczba projektów z polskim koordynatorem 24 20 39 23 18 46 9 13
Liczba zespołów z Polski wybranych do finansowania 236 231 294 186 88 56 54 178
Oczekiwane dofinansowanie z UE polskich uczestników [ MEUR] 29,1 23,6 37,9 21,2 12,7 9,1 3,2 15,4

Uwagi:

Pliki do pobrania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików