Sprostowanie informacji zawartej w materiale Radia Maryja dot. stanowiska KRASP względem ustawy 2.0

środa, 18 lipca 2018

Nawiązując do artykułu „KRASP protestuje przeciw Ustawie 2.0” zamieszczonego na stronie internetowej Radia Maryja 18 lipca 2018 r. oraz emitowanego w Telewizji Trwam materiału  „Protest rektorów” odnoszącego się do przyjętej przez Senat RP ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pragniemy wyjaśnić błędne kwestie, które się w nich pojawiają.

Zgodnie ze Stanowiskiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie poprawki Senatu RP do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publikowanym na stronach internetowych Konferencji wspomniany przez Państwa protest dotyczy zgłoszonej przez senatorów trzeciej poprawki do projektu ustawy, a nie, jak sugeruje materiał, całej ustawy. Projekt ustawy przed poprawkami senackimi został poparty przez organizację, która brała aktywny udział w pracach nad ustawą od samego początku.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że przygotowana przez nas ustawa ‒ Konstytucja dla Nauki, to projekt głęboko przemyślany, który powstawał w ścisłym dialogu ze środowiskiem akademickim i spotkał się z jego akceptacją. Poparcia Konstytucji dla Nauki udzieliły organizacje studenckie i doktoranci (PSRP, NZS, KRD), uczelnie techniczne (KRPUT), artystyczne (KRUA), zawodowe (KRZaSP), akademickie (KRASP), mniejsze uczelnie i uczelnie regionalne, przedstawiciele organizacji ogólnopolskich, a także przedstawiciele biznesu i gospodarki. Listę poparć można znaleźć na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie#poparcie

Tagi: Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików