Sprostowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2014 roku

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Poniżej przedstawiamy pismo, wysłane przez Rzecznika Prasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Łukasza Szeleckiego do Redaktor Naczelnej „Dziennika Gazety Prawnej” – Pani Jadwigi Sztabińskiej.

Opublikowany w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” w dniu 28 kwietnia 2014 r. (nr 81,
str. B10) artykuł „Mniej bezpłatnych szkół wyższych” autorstwa red. Urszuli Mirowskiej- Łoskot zawiera informacje, które wprowadzają czytelników w błąd.

Pani Redaktor Urszula Mirowska- Łoskot nie rozmawiała na potrzeby tego artykułu z prof. Markiem Ratajczakiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przytaczane w tekście wypowiedzi prof. Marka Ratajczaka nie były autoryzowane. Nie skierowała też do prof. Marka Ratajczaka pytań drogą mailową.

Pani Redaktor Urszula Mirowska- Łoskot zwróciła się do Zespołu Prasowego MNiSW i otrzymała następującą odpowiedź, z której absolutnie nie wynika, że rząd będzie zamykał publiczne uczelnie. W odpowiedzi wskazane zostały zagrożenia związane m.in. z niżem demograficznym:

„W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba PWSZ jest obecnie wystarczająca. Większość z nich (ok. 30) posiada bardzo dobrą i nowoczesną  bazę dydaktyczną, która w niektórych przypadkach może konkurować nawet z uczelniami akademickimi. Natomiast należy przypuszczać, że ze względu na trwający niż demograficzny, ich niewystarczający potencjał, a także nie zawsze właściwą lokalizację, 3-5 państwowych wyższych szkół zawodowych może w najbliższych latach zniknąć z rynku edukacyjnego.

Inne nierentowne uczelnie (notujące straty), do których nabór jest niewielki będą musiały wcześniej czy później zniknąć z „rynku edukacyjnego” w obliczu niżu demograficznego (i to dotyczy zarówno uczelni niepublicznych, jak i publicznych).

Dlatego też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na możliwości i potrzebę konsolidacji uczelni (niekoniecznie więc muszą następować likwidacje, możliwe są inne przekształcenia).

Aktualnie nie toczą się żadne postępowania dotyczące uczelni publicznych.”

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rzetelne korzystanie z informacji przekazywanych przez MNiSW i zamieszczenie w „Dzienniku Gazecie Prawnej” stosownego wyjaśnienia. MNiSW jest zawsze gotowe odpowiadać na wszelkie pytania dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej” i jak dotąd nasza współpraca układała się pomyślnie. W przypadku artykułu „Mniej bezpłatnych szkół wyższych” zasady rzetelności dziennikarskiej zostały jednak naruszone. 

Skan pisma Rzecznika Prasowego MNiSW.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików