Scieżka do tej strony

Strona główna » Dla naukowców » Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine

21-23 czerwca 2018 r.

Łódź, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biało-czerwony kontur Polski z symbolem sieci i napis Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2018 r. przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklinicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną. Podczas konferencji naukowcy przedstawią najciekawsze obecnie projekty z zakresu np. epigenetyki, nowotworów, chemii biologicznej, nauk o mózgu, biologii rozwoju, bioinformatyki, biologii systemowej, biomodelowania itp., a klinicyści wskażą, jak wykorzystują takie najnowsze osiągnięcia badawcze w leczeniu swoich pacjentów. Zadaniem konferencji, poza prezentacją aktualnego stanu wiedzy i możliwości medycyny, jest więc stworzenie warunków do networkingu pomiędzy naukowcami nieklinicznymi a klinicystami.

Strona internetowa wydarzenia: psn.pan.pl

Lokalizacja: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 A2-3, 92-213 Łódź, Polska

Program: http://psn.pan.pl/pl/p/

Rejestracja: uczestnicy bierni i czynni mogą rejestrować swój udział korzystając z panelu na stronie psn.pan.pl. Opłata konferencja w wysokości 150 zł zostanie pobrana tylko od zakwalifikowanych uczestników.

Informacje dla prasy: Bartłomiej Tomasik.

Kontakt: Anna Bielec, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Gabinet Prezesa PAN, Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland; tel. 22-182 61 14; fax. 22-182 70 50; psn@pan.pl.

Facebook: @PolSciNet

Twitter: @PSN_2018


Logo AMU: napis "AMU Akademia Młodych Uczonych PAN" Na białym tle niebieski napis Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Logo Ministerstwa Nauki: czerwono-fioletowe połączenie liter M i N