Uniwersytet Łódzki nagrodzi wybitnego humanistę

Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona w roku siedemdziesięciolecia łódzkiej uczelni. Laureat nagrody w tegorocznej, pierwszej edycji konkursu otrzyma 50 tys. zł.


Konkurs ma podkreślić znaczenie humanistyki w badaniach naukowych, a także w rozwoju jednostek i społeczeństwa. Nagroda zostanie przyznana na początku przyszłego roku akademickiego. Do 15 maja uczelnie, jednostki uczelniane i instytuty naukowe mogą zgłaszać kandydatów. Kapituła wybierze 5 nominowanych, a później laureata.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody, która przyznawana będzie corocznie, jest Uniwersytet Łódzki. Na jej patrona wybrano profesora Tadeusza Kotarbińskiego – wybitnego uczonego i filozofa, humanistę, a także pierwszego Rektora UŁ.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.