Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (PMW)

środa, 17 stycznia 2018

Przyznanie pomocy publicznej na finansowanie PMW odbywa się  na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1735)

Uwaga:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na finansowanie PMW  może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
  2. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej zgodnie z ww. rozporządzeniem mogą być składane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Tagi: pomoc publiczna, Projekty międzynarodowe współfinansowane

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików