Scieżka do tej strony

Strona główna » Praktyki, wolontariat w Ministerstwie

Studentów zainteresowanych odbywaniem praktyki studenckiej zapraszamy do odpowiedzi na aktualne ogłoszenie, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z regularnymi ofertami praktyk studenckich oraz wolontariatów – dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem numeru oferty) prosimy przesyłać na adres e-mailowy praktyki.mnisw@mnisw.gov.pl.Dobra praktyka to nie strata czasu!

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.