Ekspertyza pt. "Ewaluacja realizowanych w Polsce projektów foresight"

poniedziałek, 29 listopada 2010

W dniu 21 listopada 2010 r. zakończyło się badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, którego rezultatem jest ekspertyza, przeprowadzone przez zespół z Politechniki Białostockiej w ramach Projektu Systemowego MNiSW ze środków POIG.

Celem ekspertyzy była ewaluacja zrealizowanych w Polsce projektów foresight o charakterze narodowym, regionalnym, branżowym i tematycznym oraz krytyczna analiza obecnie realizowanych w kraju projektów foresight. Zakresem ekspertyzy zostały objęte następujące inicjatywy:

  • Narodowy Program Foresight,
  • Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki,
  • 18 zakończonych projektów o charakterze regionalnym i branżowym współfinansowanych w ramach Poddziałania 1.4.5 SPO WKP,
  • 22 obecnie realizowane projekty o charakterze regionalnym i branżowym w ramach Poddziałania 1.1.1 POIG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików