Konferencja otwierająca przedsięwzięcie pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników

wtorek, 29 listopada 2011

W dniu 18 listopada 2011 r. w Hotelu Wesin w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca przedsięwzięcie pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, w której wzięli udział poza przedstawicielami Konsorcjum realizującym przedsięwzięcie pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, zaproszeni goście stanowiący szeroką reprezentację kluczowych krajowych i regionalnych aktorów życia gospodarczego.

Zasadniczym celem rozpoczynającego się przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi i wdrożenie trwałego systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo – technologicznego oraz kształtowania polityki naukowej i naukowo – technologicznej na potrzeby innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki naszego kraju.
Konferencja stała się również dobrym momentem na podsumowanie dorobku foresight w Polsce.

Konferencję otworzył dr Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora. Po oficjalnym przywitaniu zostały wygłoszone następujące prezentacje:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików