Konkurs na realizację przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”

wtorek, 21 grudnia 2010

W dniu 15 grudnia 2010 r. został ogłoszony konkurs w zakresie przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” ustanowionego w dniu 1 października 2010 r. na realizację następujących trzech zadań:

  • opracowanie systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight;
  • analiza wyników Narodowego Programu Foresight w celu wykorzystania ich i wdrożenia w kształtowaniu polityki naukowej i naukowo-technologicznej;
  • opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji Narodowego Programu Foresight.

Termin składania wniosków w zakresie konkursu: do 15 lutego 2011 r. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików