Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne
Budżet

40 mln zł w jednej edycji, w sumie ramach NPRH naukowcom przyznano na badania już ponad 470 mln zł.
Nie określono maksymalnej wysokości grantu.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w biuletynie. Okres realizacji zmienny w zależności od modułu.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy to wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

>> Serwis Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki <<

Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe).

Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2).

Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego Minister Nauki może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

Podstawa prawna

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików