Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Doktorat wdrożeniowy Projekt uruchomiony
Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach Projekt uruchomiony
„Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Projekt uruchomiony
Dialog Projekt uruchomiony
Premia na Horyzoncie Projekt uruchomiony