Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Diamentowy grant Projekt uruchomiony
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Projekt uruchomiony
Mobilność Plus Projekt uruchomiony
Praktyki studenckie - kampania Studiujesz? Praktykuj! Projekt uruchomiony
Wirtualna Biblioteka Nauki Projekt uruchomiony
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt zakończony
Najlepsi z najlepszych! w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Projekt zakończony
Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Projekt zakończony
Uniwersytet Młodego Odkrywcy Projekt zakończony
Inkubator Innowacyjności+ Projekt zakończony