Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Ścieżki Kopernika 2.0 Projekt zakończony
Patent PLUS Projekt zakończony
Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące Projekt zakończony
Edukacja filozoficzna Projekt zakończony
Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy Projekt zakończony
Maluch na uczelni Projekt zakończony
TransFormation.doc Projekt zakończony
Top 500 Innovators Projekt zakończony
Zawód naukowiec Projekt zakończony
„Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” w ramach działania 3.2 Studia doktoranckie Projekt zakończony