Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku Projekt zakończony
Iuventus Plus Projekt zakończony
Ideas Plus Projekt zakończony
Rozwój sportu akademickiego Projekt zakończony
Polish Scientific Networks Projekt zakończony
Index Plus Projekt zakończony
Generacja Przyszłości Projekt zakończony
Inkubator Innowacyjności Projekt zakończony
Brokerzy Innowacji Projekt zakończony
Akademickie Centrum Kreatywności Projekt zakończony