Jak wspierać przyjazdy studentów zagranicznych do Polski?

Umiędzynarodowienie to nie tylko wielka szansa dla uczelni, ale także dla całej gospodarki i rozwoju naszego kraju. Położenie Polski w sercu Europy, rosnąca pozycja polityczna i ekonomiczna kraju, zróżnicowana oferta studiów w konkurencyjnych cenach – to atuty, którymi możemy przyciągnąć na studia do Polski zagranicznych studentów.

Wzrost globalnego popytu na usługi szkolnictwa wyższego jest szansą na przyciągnięcie większej niż dotychczas liczby dobrych studentów zagranicznych i stworzenie dla nich atrakcyjnej oferty edukacyjnej o wysokiej jakości.

Nowe prawo dotyczące działalności uczelni i instytucji naukowych sprzyja umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego. Okres po wdrożeniu reform w zakresie szkolnictwa wyższego sprzyja działaniom promującym w świecie odbywanie studiów w Polsce oraz tworzeniu warunków zachęcających  obcokrajowców do podejmowania studiów w polskich uczelniach, a zagranicznych naukowców do  prowadzeniaw Polsce prac badawczych.

Przyjazdy studentów zagranicznych do Polski