Skład Rady NPRH 2011-2014

Prof. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)

Prof. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk (UAM Poznań)

Prof. Paweł Dybel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)

Prof. Stanisław Mossakowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)

Prof. Tomasz Kizwalter (UW, Warszawa)

Prof. Jacek Popiel (UJ, Kraków)

Prof. Jerzy Strzelczyk (UAM, Poznań)

Prof. Lech Szczucki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)

Prof. Jerzy Wyrozumski (PAU, Kraków)

Tagi: NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Rada NPRH

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików