Rada NPRH 2014-2015

prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący, osoba wskazana przez Polską Akademię Umiejętności oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN - osoba wskazana przez Polską Akademię Nauk.

prof. Ewa Domańska, UAM - osoba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, UAM - osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW - osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

dr Emanuel Kulczycki, UAM - osoba wskazana przez Radę Młodych Naukowców.

prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN - osoba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki - osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

prof. Ewa Stefania Rewers, UAM - osoba wskazana przez Komitet Polityki Naukowej.

dr hab. Jan Sowa, UJ - osoba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM - osoba wskazana przez Polską Akademię Umiejętności.

prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN - osoba wskazana przez Polską Akademię Nauk.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nauki humanistyczne, Humanistyka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików