Skład Rady 2016-2019

Skład NPRH 2016-2018. Na zdjęciu członkowie aktualnego składu Rady

Prof. Włodzimierz Bolecki – historyk i teoretyk literatury. Profesor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie kieruje Pracownią Poetyki Historycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach m.in. poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badan literackich, a także problemach modernizmu i postmodernizmu.

Prof. Maria Dzielska – historyczka i filolożka klasyczna, tłumaczka tekstów źródłowych, wyspecjalizowana w historii późno-antycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Popularyzuje wiedzę o antyku i kulturze klasycznej w telewizji: audycje „Ogród Sztuk”, „Grzechy po polsku” w TVP, „Rozmowy istotne” w TVP Kultura.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca zmarła profesor Maria Dzielska, wybitna uczona, historyk i filolog klasyczny, tłumacz tekstów źródłowych.
Profesor Maria Dzielska była członkiem Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Rada NPRH

Prof. Jerzy Sperka, profesor nauk humanistycznych, historyk, mediewista, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dyrektor Instytutu Historii UŚ, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, Stałego Komitetu Mediewistów Polskich i Polskiego Towarzystawa Heraldycznego. Zainteresowania badawcze koncentruje na późnym średniowieczu, szczególnie na okresie panowania pierwszych Jagiellonów, dziejach Śląska, Rusi Czerwonej oraz genealogii i prozopografii szlacheckiej.

Dr hab. Violetta Wróblewska – kierowniczka Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Rady Muzealnej Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Toruń. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół folkloru tradycyjnego i współczesnego, literatury i kultury dziecięcej oraz popularnej. Jest miłośniczką bajek ludowych i baśni literackich oraz kryminałów.

Prof. Michał Wojciechowski – profesor teologii. Wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie jest kierownikiem katedry. Większość jego twórczości naukowej dotyczy Biblii, ale autor zajmuje się też innymi dziedzinami, jak kultura grecka epoki hellenistycznej, starożytny judaizm, patrologia, współczesne chrześcijaństwo, etyka w gospodarce i polityce.

Prof. Kazimierz Ożóg – profesor nauk humanistycznych, obecnie pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doktorat zdobył w 1982 roku, natomiast habilitację w 1991 roku. W 2003 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim współczesną polszczyzną m.in. o przemianach języka na tle przemian współczesnej kultury.

Ks. prof. Józef Marecki – archiwista i historyk, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Oprócz archiwistyki zajmuje się również heraldyką oraz symboliką kościelną. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się również historia najnowsza oraz historia wspólnot zakonnych.

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska – literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Specjalistka w zakresie literatury amerykańskiej i porównawczej. Pracuje w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS. Zajmuje się także tłumaczeniem literatury angielskiej i jidysz. Członek redakcji półrocznika "Studia Judaica" (Kraków) i rocznika "Polin: Studies in Polish Jewry" wydawanego przez The Littman Libraty of Jewish Civilization w Oxfordzie.

Prof. Tadeusz Szubka – filozof, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego; kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Analitycznej. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz towarzystw międzynarodowych: American Philosophical Association, Aristotelian Society oraz Mind. W swoich książkach poruszał tematy m.in. metafizyki analitycznej oraz antyrealizmu semantycznego.

Prof. Marek Cichocki – germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych.

Prof. Joanna Sosnowska – historyczka sztuki, wykładowczyni w Instytucie Sztuki PAN. Zorganizowała i przez 9 lat kierowała w Collegium Civitas studium podyplomowym Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Członek zespołu redakcyjnego “Rocznika Historii Sztuki”. W 2015 roku otrzymała srebrny medal “Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki.

Prof. Tomasz Jasiński – historyk, mediewista, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN. Prowadzi badania z zakresu mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, Rada NPRH

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików