logo Ready, study, go!Poland: biały napis na czerwonym tle w kształcie mapy PolskieReady, Study, Go! Poland 
i Research & Go! Poland 

to główne hasła kampanii, która wspiera polskie uczelnie w działaniach, które przyczyniają się do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia.

www.go-poland.pl

Od 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

RAPORT podsumowujący realizację kampanii w 2015 roku

Raport podsumowujący realizację kampanii Ready, Study, Go! Poland w 2015 r.

PODSUMOWANIE czterech lat kampanii (2012-2015)

Podsumowanie czterech lat kampanii (2012-2015)