Rozwój infrastruktury informatycznej - zaawansowana infrastruktura sieciowa


Zaawansowana infrastruktura sieciowa

Sieć PIONIER powstała w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej m.in. Komitet Badań Naukowych), którego celem było dostarczenie nowoczesnej infrastruktury i aplikacji dla środowiska naukowego w Polsce. Począwszy od roku 2000 trwają nieustanne prace koncepcyjne, inwestycyjne i wdrożeniowe, związane z tym projektem.

Zaawansowane aplikacje oraz zaawansowane usługi sieciowe, są możliwe do zrealizowania wyłącznie w środowisku infrastruktury sieciowej nowej generacji, zwanym zaawansowaną infrastrukturą sieciową. Istotą budowy tej infrastruktury jest spełnienie wymagania, aby systemy zaawansowanych usług sieciowych mogły być zrealizowane w dynamicznie definiowanej strukturze sieciowej, aż do poziomu sieci fizycznej.
Podstawowym medium transmisyjnym sieci PIONIER są własne kable światłowodowe. Światłowody te zawierają standardowe włókna jednomodowe (G.652) oraz włókna o niezerowej przesuniętej dyspersji (G.655). Wraz z włóknami dzierżawionymi od innych operatorów w sieci PIONIER obecnie użytkowanych jest ponad 5400 km włókien światłowodowych. Łącznie wybudowano (lub są w budowie) 5 659, 9 km.
Infrastruktura światłowodowa sieci PIONIER jest systematycznie rozwijana. W 2010 roku planuje się zamknąć pętle optyczne (Olsztyn-Białystok, Tarnów-Kraków).

Szerokopasmowa sieć światłowodowa PIONIER jest wykorzystywana aktualnie do:
• obsługi akademickiej sieci Internet
• budowy dedykowanej sieci dla połączeń pomiędzy centrami superkomputerowymi (ośrodkami KDM)
• rozwoju sieci regionalnych (poprzez udostępnienie akademickim sieciom MAN włókien światłowodowych, wykorzystywanych do obsługi jednostek terenowych administracji rządowej i samorządowej, szkół, szpitali, etc.).
Sieć PIONIER posiada połączenia zagraniczne do europejskiej sieci naukowej GEANT2 oraz do Internetu światowego. Połączenia do sieci GEANT2 zrealizowane zostały w technologii 10 Gbit/s i doprowadzone bezpośrednio do węzła sieci GEANT2 w Poznaniu. Połączenie do Internetu zagranicznego posiada aktualnie przepustowość 10 Gbit/s, a w poszczególnych przypadkach jego wielokrotność.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci PIONIER nadzór w trybie 24h na dobę przez 365 dni w roku utrzymuje Centrum Zarządzania Siecią PIONIER (PIONIER NOC) Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Równolegle działa również zapasowe Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowane w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej, które pełni także funkcję IP-NOC.
Sieć PIONIER dostarcza nowoczesnych i elastycznych usług transmisji danych. Dzięki zastosowaniu technologii MPLS, realizowane są dedykowane sieci VPN warstwy 2 OSI w topologiach punkt-punkt (Virtual LEased Line) oraz wielopunktowe (VPLS).

Pokaż poprzednie zdjęcie Pokaż następne zdjęcie