Wykaz punktów kontaktowych dofinansowanych w 2006 r. z budżetu nauki

wtorek, 16 czerwca 2009

Wykaz jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pełniących funkcję punktów kontaktowych (w tym również regionalnych i branżowych  punktów kontaktowych), którym przyznano dofinansowanie prac wspomagających uczestnictwo w 6. Programie Ramowym UE w  2006 r.

Lp.

Nazwa jednostki (PPT - Polska Platforma Technologiczna)

B - branżowy

R - regionalny

Przyznana kwota dofinansowania  w złotych

(CIN- Centrum Informacji Naukowców)

1.

Politechnika WarszawskaCentrum Współpracy Międzynarodowej, Warszawa

45 000

2.

Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoCentrum Programów Europejskich - Biuro Współpracy Międzynarodowej, Warszawa

35 000

3.

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa

25 000

4.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. , Kielce

35 000

5.

Politechnika BiałostockaWydział Zarządzania, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Białystok

25 000

6.

Uniwersytet w BiałymstokuWschodni Ośrodek Transferu Technologii, Białystok

20 000

7.

Uniwersytet WarszawskiBiuro Obsługi Badań

40 000

8.

Szkoła Główna HandlowaCentrum Rozwoju Programów Międzynarodowych, Warszawa

15 000

9.

Politechnika WrocławskaWrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław

R

215 000(w tym CIN 45 000)

10.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we WrocławiuZespół ds. Współpracy z Zagranicą

10 000

11.

Akademia Rolnicza we WrocławiuBiuro Programów Międzynarodowych

10 000

12.

Uniwersytet Wrocławski Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej, Wrocław

10 000

13.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

10 000

14.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin

R

145 000(w tym CIN 40 000)

15.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych, Lublin

10 000

16.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II     Dział Badań Naukowych, Lublin

10 000

17.

Politechnika LubelskaBiuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych, Lublin

10 000

18.

Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin

15 000

19.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

15 000

20.

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii, Kraków

R

228 000(w tym CIN 48 000)

21.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Dział Współpracy z Zagranicą, Rzeszów

20 000

22.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,Dział Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Kraków

20 000

23.

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kraków

10 000

24.

Uniwersytet JagiellońskiBiuro ds. Międzynarodowych Programów Badawczych i Edukacyjnych, Kraków

10 000

25.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie,Uczelniany Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych

10 000

26.

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków

10 000

27.

Stowarzyszenie -Miasta w Internecie-, Tarnów

40 000

28.

Politechnika Śląska,Dział Współpracy z Zagranicą, Gliwice

R

153 000(w tym  CIN 48 000)

29.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

50 000

30.

Politechnika OpolskaDział Współpracy Międzynarodowej i Programów Unii Europejskiej, Opole

20 000

31.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , Poznański Park Naukowo - Technologiczny, Poznań

R

235 000(w tym CIN 45 000)

32.

Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Zielona Góra

15 000

33.

Uniwersytet im. Adama
ickiewicza
Dział Programów Międzynarodowych, Poznań

10 000

34.

Akademia Medyczna im. Karola MarcinkowskiegoDział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, Poznań

10 000

35.

Politechnika SzczecińskaBiuro Programów Międzynarodowych, Szczecin

R

145 000(w tym CIN 50 000)

36.

Pomorska Akademia Medyczna
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Szczecin

10 000

37.

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

10 000

38.

Akademia Morska w Szczecinie, Dział Współpracy z Zagranicą

10 000

39.

Uniwersytet SzczecińskiDział Spraw Międzynarodowych

10 000

40.

Politechnika KoszalińskaDział Nauki i Współpracy z Gospodarką, Koszalin

50 000

41.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBiuro Współpracy z Zagranicą

R<

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików