Tłumaczenia wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszcza poniżej tłumaczenia na język angielski (z uwzględnieniem jego brytyjskiej i amerykańskiej odmiany), jak również na język łaciński „Wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych” stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065). Przedłożone tłumaczenia stanowią pomoc do ewentualnego wykorzystania przy wypisywaniu dyplomów w języku angielskim oraz języku łacińskim.

  1. Tłumaczenie „Wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych” na język angielski (odmiana brytyjska);
  2. Tłumaczenie „Wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych” na język angielski (odmiana amerykańska);
  3. Tłumaczenie „Wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych” na język łaciński.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików