Informacje o zawieszeniu, cofnięciu i wygaśnięciu uprawnień uczelni niepublicznych do prowadzenia studiów

Działając w myśl art. 37b ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zamieszcza informacje o uczelniach dotyczące :

  • zawieszonych lub cofniętych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
  • wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Wykaz zawieszonych i cofniętych uprawnień (wykaz obejmuje wyłącznie dane dotyczące decyzji wydanych w postępowaniach wszczętych po 2014-09-30) - informacja w systemie POL-ON.

Wykaz wygaszonych uprawnień (wykaz obejmuje wyłącznie dane dotyczące decyzji wydanych w postępowaniach wszczętych po 2014-09-30) - informacja w systemie POL-ON.

Tagi: Uczelnie niepubliczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików