Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie

Wykaz publicznych uczelni akademickich w podziale według typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Uniwersytety:

Uczelnie techniczne:

Uczelnie ekonomiczne:

Uczelnie pedagogiczne:

Uczelnie rolnicze/przyrodnicze:

Uczelnie wychowania fizycznego:

Uczelnie teologiczne: