Uczelnie z uprawnieniami do kształcenia poza granicami RP

wtorek, 21 kwietnia 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia wykaz wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to:

 • Uniwersytet w Białymstoku
  Zamiejscowy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie:
  ekonomia - studia pierwszego i drugiego stopnia,
  informatyka - studia pierwszego stopnia;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  Wydział Zamiejscowy w Wiedniu:
  stosunki międzynarodowe - studia pierwszego stopnia;
  Wydział Zamiejscowy w Ostrawie:
  stosunki międzynarodowe - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Wydział Zamiejscowy w Londynie:
  zarządzanie - studia pierwszego stopnia;
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  Wydział Zamiejscowy w Dublinie:
  ekonomia - studia pierwszego stopnia;
  Wydział Zamiejscowy w Łucku:
  ekonomia - studia pierwszego stopnia;
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Wydział Zamiejscowy w Vsetinie:
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia;
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy im. Jana Amosa Komeńskiego w Karvinie:
  pedagogika - studia pierwszego stopnia;
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie:
  prawo - studia jednolite magisterskie;
  Zamiejscowy Wydział Administracji w Brukseli:
  administracja europejska – studia pierwszego stopnia.

Tagi: szkolnictwo wyższe, Uczelnie niepubliczne, Uczelnie publiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików