Uczelnie z uprawnieniami do kształcenia poza granicami RP


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia wykaz wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów. Są to: