Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych - informacje

 • W dniu 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Wdrożyła ona do polskiego systemu prawnego modyfikacje w systemie uznawania kwalifikacji zawodowych wprowadzone dyrektywą 2013/55/UE  i  zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.).

  Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • możliwości ubiegania się o europejską legitymację zawodową w wybranych zawodach, tj. elektroniczny dokument zastępujący decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych,
  • elektronizacji procedur uznawania kwalifikacji i zgłaszania zamiaru świadczenia usług transgranicznych,
  • poszerzenia współpracy między właściwymi organami państw członkowskich,
  • możliwości kontroli znajomości języka polskiego (zwłaszcza w zawodach związanych z bezpieczeństwem pacjentów),
  • skrócenia z 2 lat do 1 roku okresu doświadczenia zawodowego wymaganego od osoby wykonującej w Polsce zawód nieregulowany lub nieregulowaną działalność i zamierzającej uznać kwalifikacje lub świadczyć usługi w państwie, które reguluje ten zawód/działalność,
  • mechanizmu uznawania kwalifikacji w przypadku  większej różnicy pomiędzy poziomem kwalifikacji wymaganych w państwie przyjmującym a poziomem kwalifikacji posiadanych przez migrującego pracownika ,
  • określenia zasad uznawania okresów praktyki zawodowej odbywanej za granicą.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają przedstawicieli organów właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE) na szkolenie poświęcone stosowaniu mechanizmu ostrzegania dla zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz zawodów związanych z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją oraz wysyłaniu ostrzeżeń w przypadku posługiwania się fałszywymi dokumentami.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej