Informacja w sprawie uznawalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dyplomów wydawanych przez Kolegium Europejskie

czwartek, 14 września 2017

Kolegium Europejskie (Collège d’Europe), jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną w 1948 roku w Belgii, w wyniku ustaleń Kongresu Haskiego.

Od 1993 roku Kolegium Europejskie prowadzi studia w dwóch niezależnych kampusach - w Brugii (Belgia) i w warszawskim Natolinie (Polska).

Akredytację Holendersko-Flamandzkiej Organizacji Akredytacyjnej (NVAO) dla prowadzonych przez siebie w Belgii studiów Kolegium Europejskie uzyskało w 2007 roku, kampus Natolin działa w Polsce jako filia uczelni zagranicznej na podstawie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyplomy wydawane przez Kolegium Europejskie w Natolinie są uznawane w Polsce tak samo, jak dyplomy Kolegium Europejskiego wydawane w Brugii. Potwierdzają one ukończenie w belgijskim systemie szkolnictwa wyższego rocznego programu studiów na poziomie advanced master, którym przypisanych jest 66 ECTS. Podstawowym wymogiem stawianym kandydatom na studia prowadzone na poziomie advanced master w kampusie w Brugii i w kampusie w Natolinie zgodnie z Regulaminem studiów zatwierdzonym przez Radę Akademicką Kolegium Europejskiego jest posiadanie przez 240 punktów kredytowych w systemie ECTS.

Z uwagi na fakt, że podstawowym wymogiem stawianym kandydatom na studia prowadzone na poziomie advanced master w kampusie w Brugii i w kampusie w Natolinie, zgodnie z Regulaminem studiów zatwierdzonym przez Radę Akademicką Kolegium Europejskiego, jest posiadanie wykształcenia wyższego, któremu odpowiada minimum 240 ECTS, w Polsce dyplomy advanced master uzyskane w belgijskim systemie szkolnictwa wyższego traktowane są jak dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

Tagi: uznawanie wykształcenia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików