Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania związane z uznawaniem w Polsce zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia wyższego. Zasady uznawania wykształcenia pozostają niezmienione. Wszystkie informacje na temat nowych procedur związanych z uzyskiwaniem informacji o możliwości uznania zagranicznych dyplomów w Polsce są opublikowane na stronie Agencji.

Kontakt w sprawach dotyczących uznawania wykształcenia:

e-mail: dyplom@nawa.gov.pl

tel.: +48 22 390 35 60

Tagi: uznawanie wykształcenia, NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików