Miliony złotych na wsparcie studentów na rynku pracy

środa, 5 kwietnia 2017

Na V Kongresie Akademickich Biur Karier ogłoszono kolejny konkurs NCBR wspierający studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej, a także dyskutowano nad przemianami na rynku pracy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. W spotkaniu wziął udział sekretarz stanu w MNiSW, prof. Aleksander Bobko. 

Tegoroczny kongres, który odbył się w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony był wyzwaniom związanym z rynkiem pracy, jakie czekają rozwinięte gospodarki. Przemiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, automatyzacja i wyparcie człowieka-pracownika przez pracownika-robota to tylko niektóre z poruszanych tematów. W kontekście tych zmian debatowano również nad nowym kształtem Ustawy 2.0.

43 mln zł na Akademickie Biura Karier

Wspieranie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podnoszenie ich kompetencji niezbędnych na rynku pracy – to cele konkursu ogłoszonego dzisiaj przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego budżet wynosi 43 mln złotych.

– Reformując naukę i szkolnictwo wyższe, szczególną wagę przykładamy do poprawy jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niezależnie od tego, jaką ścieżkę rozwoju wybierają. Chcąc osiągnąć ten cel, wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, zarówno prawne, jak i finansowe. W ogłoszonym przez NCBR konkursie uczelnie mogą się ubiegać o sięgające nawet 2,5 mln zł dofinansowanie na bezpośrednie wsparcie studentów, m.in. w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego czy zakładania własnej działalności gospodarczej – wyjaśnił główne założenia konkursu sekretarz stanu w MNiSW prof. Aleksander Bobko.

Konkurs NCBR-u – dla kogo?

Do konkursu NCBR „Akademickie Biura Karier”:

  • przystąpić mogą uczelnie publiczne i niepubliczne, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów;
  • zgłaszać należy projekty, które muszą trwać co najmniej rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego.

W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

– Rynek pracy cały czas się zmienia, dlatego możliwość zaplanowania w trakcie studiów rozwoju zawodowego, zwłaszcza w branżach cechujących się dynamicznym rozwojem w oparciu o nowe technologie, stanowi dla młodych ludzi cenne wsparcie. Dzięki środkom z NCBR biura karier będą mogły poszerzyć swoją ofertę, objąć pomocą większą liczbę studentów i podnieść kompetencje swoich pracowników – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nawet 2,5 mln dla uczelni

Konkurs „Akademickie Biura Karier” jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, a jego wysokość zależy od  wielkości uczelni. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących powyżej 12 tys. studentów. Z udziału w konkursie wyłączone są szkoły wyższe, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniej edycji konkursu.

Nabór wniosków będzie trwał od 24 kwietnia do 24 maja 2017 roku.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie NCBR.

Tagi: Aleksander Bobko, Akademickie Biura Karier, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików